W dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie ze studentami obcokrajowcami studiującymi w Instytucie Prawa Ekonomii i Administracji, Instytucie Zarządzania oraz w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się według poniższego programu:
1.    Informacje wstępne opiekunowie studentów obcokrajowców (mgr Anna Krzysztofek, mgr Bartosz Żmuda, dr Beata Rogowska, dr Ryszard Stefański)
2.    Studium Języka Polskiego mgr Katarzyna Grzeszczuk
3.    Kierownik Domu studenckiego Odyseja mgr Beata Jędrocha
4.    Odpłatność za studia (pok. 16) mgr Paweł Krzak
5.    Kierownik Dziekanatu mgr Lucyna Dygas
6.    Przedstawiciele władz Instytutów:
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Wicedyrektor ds. nauki prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński
Wicedyrektor ds. dydaktyki dr Hubert Kaczmarczyk
Instytut Zarządzania
Wicedyrektor ds. nauki dr Paweł Górski
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Wicedyrektor ds. dydaktyki dr Witold Sokała

 

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast