Aktualności

9 kwietnia 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sylweriusza Marcina Królaka – zdalnie [23.04.2021 r.]

30 marca 2021

Życzenia Świąteczne od Dziekana Wydziału

26 marca 2021

INFORMACJA O PRACY DZIEKANATÓW – KWIECIEŃ 2021 R. – SOBOTY

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że w miesiącu KWIETNIU 2021 r. dziekanaty prowadzą obsługę studentów w standardowym systemie czasu pracy oraz w 2 soboty: sobota 03.04.2021 r. dziekanaty nieczynne sobota 10.04.2021 […]
11 marca 2021

Wybory do Samorządu Doktorantów

9 marca 2021

Konkurs o nagrodę I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za najlepszą rozprawę doktorską i za najlepszą pracę magisterską

Regulamin konkursu Plakat Formularz zgłoszenia do konkursu Zaświadczenie o obronie rozprawy doktorskiej /pracy magisterskiej  

Kontakt

 

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast