AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI “KREW DAREM ŻYCIA”

    W dniu 20 stycznia 2015 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji po raz kolejny miała miejsce AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI “KREW DAREM ŻYCIA” zorganizowana przez mgr Katarzynę Krzak Koordynatora WZiA d/s współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego.

Zarejestrowano 52 krwiodawców, z których 39 oddało krew Pan Dziekan prof. Wojciech Saletra dziękuje za udział w tak ważnej akcji. Bądźmy wszyscy przekonani, że DAR ŻYCIA to nie tylko prawo naturalne, ale i obowiązek każdego z nas jego RATOWANIE

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast