w dniu 24.10.2019 r.

na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 66 potencjalnych dawców, z których 52. oddało krew. oddano 23 litry krwi .Serdecznie dziękujemy!

Wszystkie osoby, które chciałby dołączyć do grona honorowych dawców krwi, zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Jagiellońskiej 66.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Czcionka
Wysoki kontrast