W dniu 9 maja 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyła się AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

65 OSÓB ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ DO ODDANIA KRWI, ODDAŁY 53 OSOBY.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Czcionka
Wysoki kontrast