AKCJA ODDAWANIA KRWI-Zrejestrowano 40 krwiodawców

5.11.2015 r Na WPAiZ po raz kolejny miała miejsce AKCJA ODDAWANIA KRWI Zrejestrowano 40 krwiodawców, z których 26 oddało krew. DZIĘKUJEMY

Czcionka
Wysoki kontrast