admin

  W związku z wdrażaniem przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach systemu Elektronicznej Legitymacji Służbowej w dniach od 18.11.2020 r. do 01.12.2020r.

nie będzie możliwości przedłużania terminu ważności legitymacji w dziekanatach.

18 listopada 2020

INFORMACJE w sprawie LEGITYMACJI STUDENCKICH

  W związku z wdrażaniem przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach systemu Elektronicznej Legitymacji Służbowej w dniach od 18.11.2020 r. do 01.12.2020r. nie będzie możliwości przedłużania terminu ważności legitymacji w […]
22 października 2020

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego ds. dydaktycznych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania: wykształcenie wyższe; dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, w szczególności Word i EXCEL), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych; znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa […]
22 października 2020

E-Rezerwacja w dziekanatach od 19.10.2020 r.

Szanowni Studenci,w związku z sytuacją pandemiczną, od dn. 19.10.2020 r. następuje zmiana sposobu załatwiania wszystkich spraw studenckich przez dziekanaty na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych.Studenci zobowiązani są dokonywać wcześniejszej rezerwacji […]
19 października 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO

DLA STUDENTÓW I roku I stopnia ,I roku  jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia. Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, wprowadzamy od […]
16 października 2020

Informacje o pracy i nauce zdalnej[aktualizacja 16.10.2020 r.]

Sprawy studenckie [16.10.2020] Nauka w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 [14.09.2020] Legitymacje studenckie [29.06.2020] Poradniki pakiet Microsoft 365: Instalacja pakietu Office 365 OneDrive – przechowywanie plików PowerPoint – przygotowywanie […]
Czcionka
Wysoki kontrast