admin

w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 90/2020

w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
27 kwietnia 2020

Dyżury Pracowników Administracyjnych

Informujemy, iż w dniach od 27 kwietnia 2020 r. do 22 maja 2020 r. funkcjonowanie WPiNS pozostanie ograniczone do niezbędnych dyżurów pracowników administracyjnych. Kancelaria będzie czynna w godz. 7.30-13.00 pod […]
20 kwietnia 2020

Ogłoszenie dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ciągu najbliższych dni, na stronie Wirtualnej Uczelni, zostanie ponownie uruchomiony dostęp do testu z Przysposobienia bibliotecznego, Szkolenia bibliotecznego dla tych studentów, którzy nie zaliczyli go poprawnie w wyznaczonym terminie, […]
16 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 86/2020

w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
9 kwietnia 2020

Dyżury Pracowników Administracyjnych

Informujemy, iż w dniach od 14 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie WPiNS pozostanie ograniczone do niezbędnych dyżurów pracowników administracyjnych. Kancelaria będzie czynna w godz. 7.30-13.00 pod […]

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast