Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk

email: arkadiusz.adamczyk@ujk.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0561-0230

Profesor w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Dyrektor Instytutu w Sieci Badawczej Łukasiewicz; Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej i zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. prof. Wacława Felczaka. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się dawne i współczesne polskie i środkowoeuropejskie elity i formacje polityczne oraz europejska myśl polityczna i geopolityczna XX w. Kierownik i uczestnik kilkunastu projektów międzynarodowych. W latach 2010-2017 redaktor naczelny roczników naukowych „Niepodległość” oraz „Polityka i Bezpieczeństwo”; od 2015 roku redaktor tematyczny „Przeglądu Sejmowego”.

 

Wybrane publikacje: 

  1. Bogusław Miedziński (1896-1972). Biografia polityczna, Toruń 2000.
  2. Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001.
  3. Piłsudczycy w izolacji (1939-1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Bełchatów 2008.
  4. Janos Estrehazy (1901-1957), Polityk, parlamentarzysta, męczennik, Warszawa 2019.
  5. [red.] Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski, Warszawa-Bełchatów 2009.
  6. Közép-Európa térben és politikában, w: A szabad Közép-Európa multija es jövője. Keresztentènység, lengyel-magyar kapcsolatok, globalizáció, red. E. Dániel, I. Zombori, Budapest 2017.
  7. Le rimmland européen contemporain. Remarques liminaires sur la situation géopolitique de la Pologne et l’Espagne au tournant des XXe et XXIe siècles, w: Spain-India-Russia. Centres, Borderlands and Peripheries of Civilizations, J. S. Ciechanowski, C. González Caizán (eds.), Warszawa 2018.
  8. Wizerunek Sejmu Ustawodawczego w opinii politycznych przedstawicieli społeczeństwa polskiego okresu II Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 6.
  9. Ket totalitárius rendszer ellen? Magyarok és lengyelok a haza és a hit védelmi szerpe,                           w: Lengyelország és Magyarország történelmi szerepe a keresztény Európa védelmébrn Àrpad-házi szent Lászlótól a mai idökig, L. Vigh, K. Sutarski (eds.), Budapest 2018.
  10. Werchowna Rada Ukrainy wobec wybuchu konfliktu na Morzu Azowskim (listopad 2018), „Przegląd Sejmowy”, 2019, nr 6.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast