Dr hab. prof. UJK Andrzej Młynarski

email: mlynarsk@kr.onet.pl
ORCID: 0000-0003-4530-7690

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor uczelni w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK w Kielcach. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, promotor kilkuset prac magisterskich i jednej doktorskiej, w 2016 roku kierownik projektu badawczego, uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w 2013 roku przewodniczył polsko-niemieckiemu sympozjum naukowemu w Kętrzynie, w 2014 w Paderborn jako główny mówca wygłosił wykład nt. przełomu 1989 roku widzianego z polskiej perspektywy, w 2017 roku w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym wygłosił tzw. wykład specjalny nt. prawdy i fałszu w naukach historycznych. Odbywa coroczne wizyty studyjne w Berlinie i współpracuje z prof. Helmutem Wagnerem z Freie Universität Berlin. Otrzymuje wysokie oceny od studentów za działalność pedagogiczną. Przebywał na stypendiach naukowych w Leiden (Holandia), Bochum i Berlinie. Jego specjalności badawcze to studia niemieckie i stosunki międzynarodowe.

 

Wybrane publikacje:

 1. Niemcy jako polityczny problem Europy 1949-2002. Kontynuacja i zmiana polityki zagranicznej Konrada Adenauera, Kielce 2006.
 2. Tendencje rozwoju federalizmu w Republice Federalnej Niemiec, w: Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, J. Jaskiernia (red.), Kielce 2009.
 3. Prezydentura George’a W.Busha. Koniec amerykańskiego mitu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2009, nr 21.
 4. Historia czy mitologia? Spór o najnowszą historię Polski, „Res Humana” 2009, nr 2.
 5. Jakość polskiej demokracji na tle ewolucji i przemian systemu politycznego RP w ostatnich 20 latach, „Forum Klubowe- lewicowy dwumiesięcznik idei” 2009, nr 5 i 6.
 6. NATO. Mity i rzeczywistość. Refleksje rocznicowe, „Forum Klubowe-dwumiesięcznik idei” 2010, nr 1 i 2.
 7. Współczesny kapitalizm. Polityczny marketing i złudzenie reform. Próba analizy, „Forum Klubowe -dwumiesięcznik idei” 2010, nr 3 i 4.
 8. Medien und Interpretatationsstreiten in den internationalen Beziehungen aus der Perspektive des Umbruches 1989, w: Człowiek w zmieniającej się perspektywie, Z. Szarota, A. Biela (red.), Kraków 2015.
 9. Prawicowy ekstremizm w Niemczech i w Polsce, „Rocznik Politologiczny” 2014 UJK nr 10.
 10. Der Umbruch 1989 – Europa aus polnischer Perspektive 25 Jahre danach, Bielefeld 2014.
 11. Europejskie wyzwania. Powrót nacjonalizmu, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2018, nr 21.