Dr hab. Beata Szubtarska

Beata Szubtarskaemail: beata.szubtarska@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-2167-3787

 

Dr hab. nauk humanistycznych. Moje zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojętą problematyką stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej XX w. XXI w. i dyplomacji.  Odbyłam staże naukowe w Londynie, Montrealu, Moskwie, Ottawie i Rzymie. Jestem stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Fundacji im. Zofii i Tadeusza Romerów, Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Jestem autorką kilku monografii i redaktorką prac zbiorowych. Publikowałam między innymi w „Dziejach Najnowszych”, „Niepodległości”, „Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym” i „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”.

 

Wybrane publikacje:

 

  1. Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943, Warszawa 2005.
  2. Niezwykłe misje. Tadeusz Romer (1894-1978) – dyplomata RP w świecie dyktatur i wojen, Piotrków Trybunalski 2014.
  3. Tadeusz L. Romer, Listy do żony Zofii z Wańkowiczów (1942-1944), wybór, wstęp i opracowanie  B. Szubtarska, tłum. I. Goral, Warszawa 2011.
  4. Zofia Romer, Z wizytą u cesarza. Opowieść dyplomatyczna Zofii Romer, wstęp i opracowanie B. Szubtarska, Piotrków Trybunalski 2012.
  5. Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, (red.), Łódź 2014, (z  E. Kowalczyk, L. Ladoruckiej, W. Marciniaka, J. Żelazko).
  6. Wojsko Polskie na Wschodzie w latach II wojny światowej. Refleksje historyczne wywołane siedemdziesiątą rocznicą bitwy pod Lenino, (red.), Piotrków Trybunalski 2015.