Dr hab. prof. UJK Irena Fudali

email: irena.fudali@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8452-2874

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: socjolog, praca socjalna. Tematyka badań: Socjologiczne aspekty nauczania społecznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego, socjologiczne aspekty ochrony środowiska, bezpieczeństwo w wymiarze społecznym, płeć w naukach społecznych.

 

 

 

Wybrane publikacje:

  1. Płeć w naukach społecznych i ekonomicznych. Teoria- praktyka społeczna, Kielce 2017.
  2. Wybrane problemy społeczne podejmowane w publicznych wystąpieniach przez księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, Kielce 2014.
  3. Kultura ekologiczna młodzieży, Kielce 2002.
  4. Ekologiczne wyzwania regionalnych programów edukacji środowiskowej, Kielce 1997.
  5. Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski, Kielce 1993.
  6. Instytucje totalne- jak myślą instytucje w zglobalizowanym społeczeństwie, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2017, nr 9.
  7. Bezpieczeństwo człowieka – ochrona prawna rodziny, w: Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. Opieka i ochrona, Drohiczyn 2017.
  8. Bezpieczeństwo zdrowotne w społecznościach lokalnych. w: Polityczne, ekonomiczne oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Państwo-społeczeństwo-jednostka, T. Jarockiego (red.), Kielce 2017.
  9. Kategorie tłumu i plotki w analizie zachowań zbiorowych – na podstawie pogromu Żydów w Kielcach w: Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica, E. Jarmoch, I. A. Trzpil, S. Bylina (red.), Drohiczyn 2019.
  10. Dezintegracja jednostki i społeczeństwa – Dlaczego samobójstwa są zagrożeniem życia i ładu społecznego? w: Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica, E. Jarmoch, I. A. Trzpil, S. Bylina (red.). Drohiczyn 2019.