Prof. zw. dr hab Kazimierz Kik

biogramyKazimierz Kikemail: kazimierz.kik@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7604-7487

Prof. zw. dr hab., specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych a w tym zwłaszcza – europejskich procesów integracyjnych problemów Europy środkowo – wschodniej, polskiej polityki zagranicznej oraz szerzej – problemami polityki globalnej. Specjalista od europejskiej socjaldemokracji i od analizy polskiej sceny politycznej. Komentator i popularyzator wiedzy o polityce na łamach polskiej prasy, polskiego radia i polskiej TV. Redaktor i współautor 10 prac zbiorowych oraz autor 0koło 60 rozdziałów w opracowaniach zbiorowych. Czynny uczestnik ponad 70-ciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor ponad 30 recenzji wydawniczych. Wypromował 7 doktorów. Zrecenzował 21 prac doktorskich i pięć rozpraw habilitacyjnych. Aktywny w płaszczyźnie organizacyjnej polskiej nauki: od 10 lat ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej; przez trzy kadencje członek Polskiego Komitetu Nauk Politycznej a w tym przez dwie kadencje jej wiceprzewodniczący.

 

Wybrane publikacje:

  1. Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Kielce 2020.
  2. Socjaldemokracja z przełomu wieków, Kielce 2014.
  3. Polityka bezpieczeństwa w programach i działaniach głównych nurtów politycznych Unii Europejskich, Kielce 2016 (z M. Molendowska, A. Zaremba).
  4. Światowe aspiracje Unii Europejskiej, Kielce 2008.
  5. Barwy ideowe jednoczenia Europy, Kielce 2005.
  6. Wizje Zjednoczonej Europy, Warszawa 1992.
  7. Międzynarodówka  Socjalistyczna, Warszawa 1994.
  8. Od republiki do monarchii: Hiszpańska lewica w walce o demokrację w l.1939-1986, Warszawa 1990.
  9. Lewica Iberyjska, Warszawa 1982 (z T. Iwiński).