Dr Luc Ampleman

email: luc.ampleman@ujk.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0035-8569

 

Adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, politolog, badacz transportu i geograf polityczny z doświadczenia. Posiada tytuł magistra filozofii (Uniwersytet Laval), magistra urbanistyki (Uniwersytet Montrealski) oraz doktora nauk społecznych i studiów międzynarodowych (Uniwersytet Jagielloński). Przez dziesięć lat pracował jako doradca rządowy ds. transportu na dalekiej północy prowincji Quebec, a później jako zastępca dyrektora ITS Polska. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują lokalną geopolitykę, dyplomację transportu, politykę mobilności na odległych obszarach, geografię polityczną muzyki rockowej i Active Learning.

 

Wybrane publikacje: 

  1. The politics of Care. On the Future of Euro(culture) Classrooms, in:  European Studies and Europe, Twenty Years of Euroculture Studies in Euroculture, J. de Jong, M. Neuman, S. Neuman Stanivukovic, & M. van der Waal (eds.), Groningen 2020 (współautorzy: A. Shaw).
  2. Riders on the Storm: Using Active Learning Techniques to Foster the Development of the Citizen Scholar in Poland, in: New Perspectives in English and American Studies. Volume Two: Language, 2020. (współautorzy: A. Shaw)
  3. High North Geopolitics Beyond Scales. “Miscellanea Oeconomicae’ 2017, II(4).
  4. Québec: une ville cachée qui mérite d’être vue et revue, w: Clin d’œil sur cinq quartiers de Québec Québec 2015.
  5. La nordicié dans la mire des recherches québecoise : Quel intérêt pour l’Europe?, in: Premiers États généraux des études québécoises en Italie et Perspective européenne, P. Puccini, J.-F. Plamondon, F. Regattin, & V. Zotti (eds.), Bologna 2014,.
  6. Transportation Planning and Sustainable Development in the Far North: The main barriers and potential avenues, w: Politics of Development in the Barents Region, Rovaniemi 2012.
  7. Arctic Mobility Versus Polar Transportation: How Far Is the Far North and for Whom? “Studia HumaniStyczno-Społeczne” 2012, t. 5.
  8. Stosunki Wschód-Zachód z punktu widzenia Artyki, w: Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, E. Kużelewska & K. Stefanowicz (red.), Toruń 2009.
  9. Gestion intégrée des réseaux de transport dans le Nord-du-Québec. (Integrated management of transport network in Nord of Québec Region: The decision-making criteria). Groupe d’études inuit et circumpolaires (GÉTIC) de l’Université Laval. Québec 2004 (współautorzy: G. Duhaime, G., B. Julie).