Dr hab. prof. UJK Lucyna Rajca

Lucyna Rajcaemail: lucyna.rajca@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3947-1729

 

Dr. hab., prof. uczelni. Doktorat z zakresu nauk o polityce uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Gmina jako podmiot władzy publicznej i jako właściciel mienia, a habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na podstawie osiągnięć naukowych oraz monografii pt. Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997-2010. Problematyka badawcza obejmuje: samorząd terytorialny, administracja publiczna, zarządzanie publiczne, demokracja, integracja imigrantów. Na dorobek naukowy składa się cztery autorskie monografie, jedna redakcja naukowa monografii oraz ok. 80 artykułów naukowych.

Wybrane publikacje:

  1. Tendencje centralizacyjne w Polsce od 2015 roku, [w:] Ustroje-Prawa człowieka – Bezpieczeństwo – Integracja Europejska, t. 1, Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Jerzego Jaskierni, R. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Toruń 2020.
  2. Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce, Warszawa 2019.
  3. Rola miast w integracji imigrantów – koncepcje miejskiej polityki integracyjnej, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 7-8.
  4. Management through partnerships, [w:] Partnerships in the Public Sector, A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec (eds.), Warsaw 2015.
  5. Changes in the Organization of Local Governments in the Nordic Countries, “Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2014, nr 2.
  6. Integracja Polski z Unią Europejską a funkcjonowanie polskiego samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, [w:] Polski samorząd terytorialny. Europejskie standard i krajowa specyfika, A. Lutrzykowski (red.), Toruń 2014.
  7. Local governance a partycypacja obywateli, w: Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy,  J. Wojnicki (red.), Warszawa 2014.
  8. Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997-2010, Toruń 2012
  9. Lucyna Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa: Elipsa 2010.
  10. The Concept of New Public Management and Local Government Reforms in Selected Western European Countries, “Regional and Local Studies” 2010, special Issue.