Dr hab. prof. UJK Magdalena Tomala

email: magdalena.tomala@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1654-3590

 

Doktor habilitowany, kierownik Zakładu Studiów Skandynawskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe państw regionu Morza Bałtyckiego w wymiarze regionalnym i globalnym, procesy integracji europejskiej, problematyka bezpieczeństwa ekologicznego i bezpieczeństwa energetycznego. Autorka 4 monografii (w tym 2 we współautorstwie z R. M. Czarnym), redaktorka 2 publikacji zbiorowych (w tym jedna we współautorstwie z M. Łuszczukiem) oraz redaktorka trzech numerów czasopisma Miscellanea Oeconomicae. Autorka ponad 50 artykułów naukowych, w tym ponad 10 w języku angielskim.

 

Wybrane publikacje:

  1. Grenlandia w systemie stosunków międzynarodowych w świetle teorii Immanuela Wallesteina systemów-światów, Kielce 2016.
  2. Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 2009 (z R. M. Czarny)
  3. Zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego, Kielce 2020.
  4. Polityka państw regionu Morza Bałtyckiego wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju; „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2017; nr 106.
  5. Państwa nordyckie wobec aktualnych i wybranych aspektów kryzysu UE „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, nr 2.
  6. Social Capital in the Baltic Sea Region in the Light of the Concept by Pierre Bourdieu, “Studia  i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2017; t. II.
  7. Metody analizy zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2018, nr 1(38).
  8. Współpraca międzyparlamentarna Rady Nordyckiej z perspektywy konstruktywizmu; „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 5(154).
  9. Opodatkowanie ekologiczne narzędziem ochrony środowiska państw nordyckich, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2018, nr 1(38.
  10. Procesy modernizacji w państwach regionu Morza Bałtyckiego, „Eastern Review”, 2018, t. 7.