Dr Paulina Depczyńska

Dr Paulina Depczyńskaemail: paulina.depczynska@ujk.edu.pl

ORCID: 0000-0002-5803-2035

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (obrona z wyróżnieniem), adiunkt, absolwentka translatorskich studiów podyplomowych Université de Strasbourg, stypendystka międzynarodowych programów badawczych na Uniwersytecie Monachijskim (LMU), Pädagogische Hochschule Kärnten w Klagenfurcie oraz Österreichische Austauschdienst na Uniwersytecie Wiedeńskim, członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Zainteresowania badawcze: edukacja obywatelska w Polsce i w krajach niemieckiego obszaru językowego, partycypacja polityczna, społeczeństwo obywatelskie.

Wybrane publikacje 

  1. Kształcenie polityczne w Niemczech, Warszawa 2014.
  2. Demokracja bezpośrednia, federalizm i neutralność jako wybrane uwarunkowania systemowe kształcenia politycznego w Szwajcarii, „Polityka i Społeczeństwo” 2019, 2(17).
  3. Rola i znaczenie modelu kompetencji obywatelskich w nurcie dydaktyki i kształcenia politycznego (Politische Bildung) w krajach niemieckiego obszaru językowego, „e-Politikon Dialog obywatelski, Kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2019, nr XXIX.
  4. Między pojęciem a działaniem – wybrane aspekty edukacji obywatelskiej w Republice Austrii, w: Międzynarodowe i lokalne problemy współczesnego świata B.A. Orłowska, P. Rotengruber, P.A. Leszczyński (red.), Gorzów Wielkopolski 2018.
  5. Wieloaspektowość pojęcia Bildung w nurcie badań nad edukacją obywatelską w krajach niemieckiego obszaru językowego, w: Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania,                  L. Karczewski, H. A. Kretek, Opole 2018.
  6. Partycypacja polityczna jako oś kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego i wzorców obywatelskości, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika” 2018, XXXVI/2, zeszyt 446.
  7. Między autonomią a partycypacją. Kształcenie polityczne w Szwajcarii w świetle teoretycznego modelu kompetencji obywatelskich w literaturze niemieckojęzycznej, „Studia Kulturoznawcze” 2017, nr 2/12.
  8. Vergleich der Politischen Bildung aus der polnischen und deutschen Perspektive, w: Populismus und Politische Bildung, L. Möllers, S. Manzel (eds.), Frankfurt/M. 2018.
  9. The Evolution of Willkommenskultur in Austria in Response to Increased Migration, w: Civic Education in the Context of Migration, E. Bobrowska, D. Gierszewski, J. Kluzowicz (eds.), Kraków 2018.
  10. Konstrukcja neutralności szwajcarskiej, „Polityka i Bezpieczeństwo” 2017, t. VIII.