Dr hab. prof. UJK Paweł Soroka

Paweł Sorokaemail: pawel.soroka@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0001-6270-1062

 

W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim – spec. stosunki międzynarodowe. W 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obronił pracę doktorską pt. „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. W 2008 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych  w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego  Polski. Proces formułowania”.  Od października 2010 r. Paweł Soroka jest  profesorem  UJK w Kielcach. Jest członkiem Komisji Doktorskiej na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Na drugim etacie  zatrudniony  jest  w  Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, w której jest Dziekanem. Ponadto społecznie jest redaktorem naczelnym czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym głosem” oraz koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

Wybrane publikacje:

  1. Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1987.
  2. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Warszawa 2015.
  3. Od uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, Warszawa 2015 (z A. Karpiński,  S. Paradysz, W. Żółtkowski);
  4. Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, Warszawa 2013 (A. Karpiński, S. Paradysz, W. Żółtkowski).
  5. Shaping  the energy mix by the Member States within the framework of the European Union’s energy and climate policy, w: Promoting values, stability and economic prosperity in the changing world (in the global context). EU facing current challenges, opportunities, crisis & conflicts, A. Adamczyk, M. Dziembała, A. Kłos,  M. Pachocka (eds.), Warszawa 2019.
  6. Militarne aspekty bezpieczeństwa europejskiego, w: Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań, A. Mróz- Jagiełło, P. Majdan, A. Zagórska (red.) Kielce 2018.
  7. Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, w: Pomiędzy  światem polityki a światem naukowym, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, tom pierwszy: Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, Kielcach 2015.
  8. Wojna handlowo-gospodarcza w czasach współczesnego kryzysu gospodarczego, w: Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, J. Płaczek (red), Warszawa 2015.
  9. Transformacja polskiego przemysłu w latach 1989-2013. Utrata potencjału czy modernizacja?, w: 25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania, J. Kornaś, Ł. Danel (red.), Kraków 2014.
  10. Przywództwo polityczne Angeli Merkel, w: Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, A. Kasińska-Metryka (red.), Kielce 2014.