Dr Roman S. Czarny

email: roman.czarny@ujk.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1923-7660

 

Adiunkt w ISMiPP UJK, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (anglistyka) oraz California State University Dominguez Hills (M.A.). Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego; tłumacz (książki, artykuły, filmy, seriale telewizyjne); konsul RP (Los Angeles, 1991-1997, 2000-2004 i Chicago 1999-2000). Praca naukowo-dydaktyczna: 2008-2011 – CSUDH i El Camino Community College, Kalifornia; od 2012 – UJK Kielce, anglistyka; od 2015 – UJK, politologia, Scandinavian Studies, anglistyka. Specjalizuje się w dyplomacji publicznej i kulturalnej, stosunkach międzynarodowych, dyplomatycznych i konsularnych, Arktyce i państwach Północy, kulturowych aspektach tłumaczeń i tłumaczeniach audio-wizualnych.

Wybrane publikacje:

  1. Dyplomacja kulturalna w działalności Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles w latach 1991-2011, Kielce 2015
  2. The United States as an Arctic Country, Kielce 2018.
  3. US and the Arctic in the Last Two Decades, „Slovak Journal of Political Sciences” 2016, vol. 16.
  4. Public Diplomacy and Its Current Practice, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2015, t. 10.
  5. Image and Stereotype in Promoting a Country Abroad, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, t. 13.
  6. The Arctic: Numerous Interests and Multiple Players, „Torun International Studies” 2019, vol. 1, no. 12.
  7. Tłumaczenie: J. Kosiński, Pustelnik z 69 ulicy, tłumaczenie, Wydawnictwo Polonia 1991, Wydawnictwa Da Capo 1992, Wydawnictwo Da Capo 1994, Wydawnictwo Albatros 2012.
  8. Tłumaczenie: A. Michnik, In Search of Lost Meaning, University of California Press, Berkeley 2011.
  9. Tłumaczenie: A. Michnik, The Trouble with History, Yale University Press, 2014.
  10. Tłumaczenie: K. Kolenda-Zaleska, Life is Bearable… At Times, film dokumentalny o Wisławie Szymborskiej, 2009

 

 

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast