Dr Sylwia Hlebowicz

magister Sylwia Hlebowiczemail: shlebowicz@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0417-621X

Ukończyła studia neofilologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra. Ponadto uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Tromsø w Norwegii w zakresie kulturoznawstwa. Obecnie w trakcie pracy nad rozprawą doktorską pt.: „Kweńskie przebudzenie. Kwenowie we współczesnej Norwegii – rewitalizacja i zagadnienie tożsamości na przykładzie norweskiej polityki społeczno-kulturowej”. Członek międzynarodowej grupy badawczej „Russian Space” działającej w Norweskim Arktycznym Uniwersytecie w Tromsø Do zainteresowań naukowych należą etnopolityka, tożsamości hybrydowe, socjolingwistyka, kulturologia.

Wybrane publikacje:

  1. Materiały z konferencji „Jeden świat – wiele kultur” 2019. Święty idiota czy działacz polityczny? Osobliwości performatywnyej sztuki politycznej na podstawie twórczości Piotra Pawlenskiego. Bydgoszcz 2020.
  2. Kwenowie – (nie)zapomniana mniejszość, „Studia Scandinavica” 2020. Gdańsk.
  3. Mobbing? – Nie, dziękuję! Charakterystyka zjawiska mobbingu i sposobów jego zwalczania w Norwegii”, w: Słowa jak kamienie. Mowa nienawiści. Kłamstwo, agresja w sieci. Kompendium wiedzy o języku w życiu publicznym, A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, T. Gajewski, Kraków-Nowy Sącz 2019.
  4. “A Holy Fool of Our Time? Petr Pavlenskii as a Case Study of the Paradigm of Iurodstwo in Modern Russian Performance Art, “Wiener Slawistischer Almanach” 2018, no. 80.
  5. A Story of Defenseless City Idiot – A Case Study of jurodstvo on the Basis of Chingiz Aitmatov’s The Executioner’s Block. Niepublikowany materiał z konferencji Border Aesthetics w Tromsø. “Портрет святого странника: герменевтическое исследование юродства ради Христа на примере жития Андрея Юродивого”, w: Севернорусские рукописи и старопечатные книги на кольском севере: коллекции, описания, исследования. Материалы межпегиональной научно-практической конференции с международным участием 21.-24. сентября 2011г., Murmańsk: Министерство Образования и Науки Российской Федерации. Мурманский Государственный Гуманитарный Университет,