Dr hab. Violetta Gul-Rechlewicz

email: violetta.gul-rechlewicz@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6471- 2395

Doktor habilitowana, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora z zakresu nauk o polityce uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; stopień doktora habilitowanego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych.  Autorka monografii, szeregu artykułów naukowych w czasopismach oraz pracach zbiorowych. Recenzentka manuskryptów naukowo-badawczych w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze: polityka imigracyjna krajów europejskich; integracja imigrantów; prawa mniejszości narodowych oraz etnicznych; organizacje non-profit ; edukacja wielokulturowa. Dydaktyka: migracje; komunikacja społeczna; stosunki Międzynarodowe; mniejszości narodowe i etniczne.

Wybrane publikacje:

  1. Cywilizacje: konflikt czy współpraca? Rozważania nad teorią Samuela Huntingtona, Bydgoszcz 2020 (z W. Rechlewicz).
  2. Nauka, polityka, integracja. Kontrowersje wokół holenderskiej polityki imigracyjnej, Kielce 2017.
  3. Udział organizacji pozarządowych w holenderskiej polityce wobec uchodźców. Rola Vluchtelingen Werk Nederland, Kielce 2017.
  4. Obywatele drugiej kategorii? Polacy w Niderlandach, w: Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem, V. Gul-Rechlewicz (red.), Kielce 2018.
  5. Polacy w Belgii wobec kwestii odrodzenia niepodległego państwa polskiego, w: Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, A. Hoffman (red.), Badań nad Polonią, Warszawa 2018.
  6. Zaangażowanie holenderskich organizacji pozarządowych w pomoc imigrantom oraz uchodźcom, w: Bezpieczeństwo Europy; bezpieczeństwo Polski, t. 5, Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, E. Maj (red.), Lublin 2017.
  7. The role of the non-governmental organizations in multicultural society: NGOs in the Netherlands, “IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences” 2016, vol. II, Issue 6.
  8. Islamski kontekst wielokulturowej Holandii. Mniejszość turecka, w: Społeczeństwo a wojna. Wyzwania wielokulturowości XXI wieku, M. Bodziany (red.), Wrocław 2016.
  9. Are we facing post-multiculturalism? An attempt at an analysis, „Politicke vedy / Political Sciences” 2015, nr 4.
  10. Muzułmanie w Europie. Zderzenie cywilizacji? w: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Warszawa 2013.