Aktualności

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

25 maja 2020

Informacja w sprawie legitymacji

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni […]
20 maja 2020

Ogłoszenie dla studentów

zgodnie z Zarządzeniem Rektora 109/2020 z dnia 19 maja 2020 roku W  SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NADAL NALEŻY OGRANICZYĆ DO MINIMUM […]
4 maja 2020

Prośba do studentów o honorowe oddawanie krwi

Szanowni Studenci, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z ogromną prośbą o  pomoc w honorowym oddawaniu krwi. W obliczu pandemii COVID-19 jesteśmy bardzo mocno ograniczani  w dotarciu do wielu […]
30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 88/2020

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 90/2020

w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Czcionka
Wysoki kontrast