Bez kategorii

W dn. 17 października br. w Przesiece odbyło się I Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”. Organizatorem konferencji była Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z: Instytutem Nauk Społecznych Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  Instytutem Zarządzania WPAiZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutem Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa WH Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Katedrą Bezpieczeństwa Społecznego WP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrą Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie oraz Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Celem seminarium była wymiana poglądów dotyczących organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie i dyscyplinach pokrewnych.

W czasie trwania seminarium dyskutowano nad zagadnieniami tj.: zastosowanie analizy kryterialnej w badaniach bezpieczeństwa, metody oraz techniki i narzędzia ilościowe w badaniach bezpieczeństwa, wykorzystanie wywiadu eksperckiego w badaniach socjologicznych, pojęcie i istota metody formalno-dogmatycznej, istota i rodzaje badań pedagogicznych, współużyteczność metod oraz technik i narzędzi w badaniach bezpieczeństwa oraz interdyscyplinarne zespoły eksperckie jako komponent wspomagający proces badawczy w naukach o bezpieczeństwie.

18 października 2017

I Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”

W dn. 17 października br. w Przesiece odbyło się I Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”. Organizatorem konferencji była Katedra Bezpieczeństwa […]
18 lutego 2016

w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów, obronioną w roku akademickim 2014/15, […]
14 stycznia 2016

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!
16 czerwca 2014

Podpisanie przez Dziekana prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra oraz Staroste Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego porozumienia określającego wzajemną współpracę

16 czerwca 2014 r. Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra wraz z doktorem Ryszardem Stefańskim oraz Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski podpisali porozumienie określające wzajemną […]
Czcionka
Wysoki kontrast