Konferencje

W dniu 17 listopada 2017 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”. Konferencja. Została ona zorganizowana wspólnie przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja na temat zarządzania ciągłością procesów biznesowych i administracyjnych, jako wyrazie troski o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ponadto tematyka obejmowała analizę i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność i współpracę instytucji państwowych, społecznych i prywatnych w sferze bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także metodologię badań w naukach o bezpieczeństwie.

W konferencji, oprócz przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów, udział wzięli pracownicy następujących uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Szkoły Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie.

Przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Naukowej prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko. Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych oraz jednej sesji panelowej. Moderatorami poszczególnych sesji byli: prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski oraz prof. UPH dr hab. Andrzej Czupryński. Konferencję podsumował i zamknął prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko.

Wystąpienia uczestników konferencji oraz liczne głosy w dyskusji dowodziły trafności wyboru zasadniczego problemu, celów oraz podstawowych zagadnień rozpatrywanych w czasie jej trwania. W dyskusjach toczących się w poszczególnych sesjach konferencji zgodnie stwierdzono, że istnieje potrzeba systematycznego organizowania tego typu konferencji.

17 listopada 2017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

W dniu 17 listopada 2017 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się II […]
14 lipca 2017

XII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Katedrą Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach […]
27 kwietnia 2017

KONFERENCJA NAUKOWA – MYŚL EKONOMICZNA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, BANKOWOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ

KONFERENCJA NAUKOWA – MYŚL EKONOMICZNA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, BANKOWOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ 26 WRZEŚNIA 2017 r. CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, KIELCE UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 21A
19 kwietnia 2017

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA- BEZPIECZEŃSTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA- BEZPIECZEŃSTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM SZANOWNI PAŃSTWO Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  V Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach Bezpieczeństwo RP w wymiarze […]
13 marca 2017

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem. Nauka-kultura-polityka”

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem. Nauka-kultura-polityka” Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Wielość kultur: między dialogiem a konfliktem. Nauka-kultura-polityka” […]
Czcionka
Wysoki kontrast