Kronika Wydziału

W dniu 30.01.2020 r. odbyło się Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW za wybitne osiągnięcia w nauce, za działalność artystyczną, sportową i społeczną.
Z naszego Wydziału Stypendium ministra otrzymał student Maciej Długosz z kierunku Prawo.
Serdecznie gratulujemy
Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020 Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020 Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020
 
31 stycznia 2020
Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020

Wręczenie Stypendium Ministra

W dniu 30.01.2020 r. odbyło się Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW za wybitne osiągnięcia w nauce, za działalność artystyczną, sportową i społeczną. Z naszego Wydziału Stypendium ministra otrzymał student Maciej Długosz […]
9 grudnia 2019

AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

w dniu 24.10.2019 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 66 potencjalnych dawców, z których 52. […]
14 października 2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 i pożegnanie prof. Ryszarda Czarnego

22 maja 2019

AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

9 maja 2019 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 51 potencjalnych dawców, z których […]
12 stycznia 2018
XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 12 stycznia 2018 r. odbył się drugi etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w której uczestniczyli najlepsi uczniowie szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Olimpiadę otworzył prof. dr hab. Andrzej Szplit. […]
Czcionka
Wysoki kontrast