W dniu 9 maja 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyła się AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

65 OSÓB ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ DO ODDANIA KRWI, ODDAŁY 53 OSOBY.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

9 maja 2018

AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W dniu 9 maja 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyła się AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 65 OSÓB ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ DO ODDANIA KRWI, ODDAŁY 53 OSOBY. BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
12 stycznia 2018

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 12 stycznia 2018 r. odbył się drugi etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w której uczestniczyli najlepsi uczniowie szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Olimpiadę otworzył prof. dr hab. Andrzej Szplit. […]
Czcionka
Wysoki kontrast