w dniu 24.10.2019 r.

na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 66 potencjalnych dawców, z których 52. oddało krew. oddano 23 litry krwi .Serdecznie dziękujemy!

Wszystkie osoby, które chciałby dołączyć do grona honorowych dawców krwi, zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Jagiellońskiej 66.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

9 grudnia 2019

AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

w dniu 24.10.2019 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 66 potencjalnych dawców, z których 52. […]
14 października 2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 i pożegnanie prof. Ryszarda Czarnego

22 maja 2019

AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

9 maja 2019 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 51 potencjalnych dawców, z których […]
18 kwietnia 2019

DNI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

w dniu 16 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyły się DNI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Czcionka
Wysoki kontrast