Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne) dla kadry menedżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży.

Dają dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

Program:

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce - plan studiow podyplomowych

 

Cena 4800

7 lipca 2017

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne)

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne) dla kadry menedżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży. Dają […]
26 stycznia 2017

Wizerunek i public relations

Wizerunek i public relations W odpowiedzi na wyzwania, w obliczu których stawia nas zarówno dynamiczny rozwój nowych technologii, jak i rosnące oczekiwania społeczne, przedstawiamy propozycję nowego kierunku studiów podyplomowych WIZERUNEK […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla absolwentów szkół wyższych, pracowników przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego. Cel kształcenia Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami ludzkimi lub aktualizują wiedzę z […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie systemami informatycznymi

Zarządzanie systemami informatycznymi dla absolwentów studiów wyższych, pracowników związanych ze sferą IT, a w szczególności menedżerów i kierowników zespołów informatycznych, a także osób wspierających ich pracę poprzez analizy, konsulting i audyt. Dają dodatkowe […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Zarządzanie podmiotem leczniczym  dla absolwentów szkół wyższych,  osób pracujących, współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach Cel kształcenia Dają dodatkowe […]

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast