Działalność badawcza Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Główne kierunki badań w Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:

  1. Studia strategiczne, koncepcje, scenariusze, implementacja. Badania te służyć będą rozwojowi i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa narodowego.
  2. Bezpieczeństwo międzynarodowe w tym: migracje, zmiany klimatyczne, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka, prawa mniejszości etnicznych, terroryzm, piractwo.
  3. Instytucje bezpieczeństwa, organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych, administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
  4. Ekonomika bezpieczeństwa i myśl ekonomiczno-obronna, w tym rozwój potencjału ekonomiczno-obronnego, aspekty przestrzenne i organizacyjne
  5. Człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa, uwarunkowania społeczne i organizacyjne zapewnienia bezpieczeństwa personalnego

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast