Działalność badawcza Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Główne kierunki badań w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie:

  1. Studia strategiczne, koncepcje, scenariusze, implementacja. Badania te służyć będą rozwojowi i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa narodowego.
  2. Bezpieczeństwo międzynarodowe w tym: migracje, zmiany klimatyczne, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka, prawa mniejszości etnicznych, terroryzm, piractwo.
  3. Instytucje bezpieczeństwa, organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych, administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
  4. Ekonomika bezpieczeństwa i myśl ekonomiczno-obronna, w tym rozwój potencjału ekonomiczno-obronnego, aspekty przestrzenne i organizacyjne
  5. Człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa, uwarunkowania społeczne i organizacyjne zapewnienia bezpieczeństwa personalnego
Informujemy, iż w dniach od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie WPiNS pozostanie ograniczone do niezbędnych dyżurów pracowników administracyjnych. Kancelaria będzie czynna w godz. 7.30-13.00 pod numerem telefonu 41 349-66-18. Bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub e-mailowo. DYŻURY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH
Czcionka
Wysoki kontrast