Działalność badawcza Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Główne kierunki badań w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie:

  1. Studia strategiczne, koncepcje, scenariusze, implementacja. Badania te służyć będą rozwojowi i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa narodowego.
  2. Bezpieczeństwo międzynarodowe w tym: migracje, zmiany klimatyczne, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka, prawa mniejszości etnicznych, terroryzm, piractwo.
  3. Instytucje bezpieczeństwa, organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych, administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
  4. Ekonomika bezpieczeństwa i myśl ekonomiczno-obronna, w tym rozwój potencjału ekonomiczno-obronnego, aspekty przestrzenne i organizacyjne
  5. Człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa, uwarunkowania społeczne i organizacyjne zapewnienia bezpieczeństwa personalnego
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast