Działalność badawcza Katedry Zarządzania

Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce

Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem

Społeczności wirtualne i e-biznes

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych

Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce

Mezozarządzanie

Metodologia i nauki dla zarządzania

Przedsiębiorczość

 Instytucjonalizm w zarządzaniu

Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)

Rachunkowość i controlling

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast