Działalność badawcza Katedry Zarządzania

Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce

Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem

Społeczności wirtualne i e-biznes

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych

Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce

Mezozarządzanie

Metodologia i nauki dla zarządzania

Przedsiębiorczość

 Instytucjonalizm w zarządzaniu

Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)

Rachunkowość i controlling