Działalność badawcza Katedry Zarządzania

Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce

Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem

Społeczności wirtualne i e-biznes

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych

Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce

Mezozarządzanie

Metodologia i nauki dla zarządzania

Przedsiębiorczość

 Instytucjonalizm w zarządzaniu

Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)

Rachunkowość i controlling

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast