Działalność badawcza Katedry Zarządzania

Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce

Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem

Społeczności wirtualne i e-biznes

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych

Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce

Mezozarządzanie

Metodologia i nauki dla zarządzania

Przedsiębiorczość

 Instytucjonalizm w zarządzaniu

Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)

Rachunkowość i controlling

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast