Dziekanaty

 • EKONOMIA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA – studia pierwszego stopnia
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia pierwszego stopnia

+48 (41) 349-65-21

 pokój 120

 • ADMINISTRACJA  – studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia,
 • POLITOLOGIA – studia pierwszego i drugiego stopnia

+48 (41) 349-65-23

 pokój 122

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • STUDIA SKANDYNAWSKIE – studia pierwszego stopnia,
 • ZARZĄDZANIE – studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH – studia pierwszego stopnia

+48 (41) 349-65-22

 +48 (41) 349-65-12

 pokój 121

GODZINY PRACY DZIEKANATÓW

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek, środa, czwartek 11:00 – 15:00
 • piątek 9:00 – 15:00
 • sobota 8:00 – 13:00

Kierownik dziekanatu:

mgr Katarzyna Krzak

pokój 128


katarzyna.krzak@ujk.edu.pl 

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zarządzenie nr 88/2020  w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia pierwszego stopnia
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia
 • POLITOLOGIA – studia drugiego stopnia
 • ZARZĄDZANIE – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • STUDIA SKANDYNAWSKIE – studia pierwszego stopnia
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH – studia pierwszego stopnia

+48 (41) 349-65-30

 pokój 100

 • ADMINISTRACJA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia drugiego stopnia
 • EKONOMIA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – studia pierwszego stopnia
 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA – studia pierwszego stopnia

+48 (41) 349-65-52

 pokój 101


OGŁOSZENIE

INFORMACJA O PRACY DZIEKANATÓW W GRUDNIU 2020 R. – SOBOTY

Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, że w miesiącu grudniu 2020 r. dziekanaty prowadzą obsługę studentów w standardowym systemie czasu pracy oraz w 2 soboty:
sobota 05.12.2020 r. dziekanaty czynne
sobota 12.12.2020 r. dziekanaty czynne
sobota 19.12.2020 r. dziekanaty nieczynne
sobota 26.12.2020 r. dziekanaty nieczynne


Informacje w sprawie określenia wysokości opłat i terminów za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających oraz kontynuujących studia w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 5

Informacje w sprawie określenia wysokości opłat i terminów za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
Załącznik 5


Do dziekanatów należy się wcześniej rezerować(rezerwuj.ujk.edu.pl)

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast