Dziekanaty

GODZINY PRACY DZIEKANATÓW

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek, środa, czwartek 11:00 – 15:00
 • piątek 9:00 – 15:00
 • sobota 8:00 – 13:00

Kierownik dziekanatu:

mgr Katarzyna Krzak

pokój 128

+48 (41) 349-65-25, +48 (41) 349-66-16


katarzyna.krzak@ujk.edu.pl


OGŁOSZENIE

W dniach 24-25.02.2020 r. DZIEKANAT OPŁATY będzie nieczynny


Informacje w sprawie określenia wysokości opłat i terminów za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Zarządzenie Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
Załącznik 5 • ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia
 • EKONOMIA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA – studia pierwszego stopnia
 • PRAWO – studia jednolite magisterskie

+48 (41) 349-65-21

 pokój 120

 • ADMINISTRACJA  – studia drugiego stopnia
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia
 • POLITOLOGIA – studia pierwszego i drugiego stopnia
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  – studia pierwszego stopnia

+48 (41) 349-65-23

 pokój 122

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego stopnia,
 • STUDIA SKANDYNAWSKIE – studia pierwszego stopnia,
 • ZARZĄDZANIE – studia pierwszego i drugiego stopnia

+48 (41) 349-65-22

 +48 (41) 349-65-12

 pokój 121

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia pierwszego stopnia
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • LOGISTYKA
 • POLITOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE
 • STUDIA SKANDYNAWSKIE

+48 (41) 349-65-30

 pokój 100

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia drugiego stopnia
 • EKONOMIA
 • PRAWO
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA

+48 (41) 349-65-52

 pokój 101

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast