Koordynatorzy ECTS w Instytutach:

  • Instytut Ekonomii i Administracji – mgr Bartosz Żmuda
  • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa – dr Katarzyna Gruszko
  • Instytut Zarządzania – dr Paweł Górski

 

 

 

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast