Koordynatorzy ECTS w Instytutach:

  • Instytut Ekonomii i Administracji – mgr Bartosz Żmuda
  • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa – dr Katarzyna Gruszko
  • Instytut Zarządzania – dr Paweł Górski