Ekonomika i zarządzanie organiazacją

Ekonomika i zarządzanie organizacją dla absolwentów szkół wyższych, kadry zarządzającej organizacji komercyjnych i non profit, instytucji administracji państwowej i samorządowej.

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji lub aktualizują wiedzę już posiadaną w wyżej wspomnianym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem: technik zarządzania operacyjnego, kierowania personelem, metod zarządzania strategicznego

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Organizacje komercyjne i non profit, instytucje administracji państwowej i samorządowej, samozatrudnienie.

Program

Ekonomika i zarządzanie organizacją - plan studiow podyplomowych

Cena: 3200,-

REKRUTACJA

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast