ERASMUS+

Program Unii Europejskiej Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

 

Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

Mobilność studentów

  • wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych – na okres od 3 do 12 miesięcy
  • wyjazdy studentów na praktyki do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw – na okres od 2 do 12 miesięcy
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw – na okres od 2 do 12 miesięcy

Mobilność pracowników uczelni

  • krótkoterminowe wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach
  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników uczelni do zagranicznych uczelni, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.)

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast