Europejskie studia menedżerskie  dla absolwentów szkół wyższych, kadry zarządzającej dużych i małych przedsiębiorstw współpracujących z partnerami zagranicznymi, w tym głównie  z krajami UE, Rosją, Ukrainą

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji i umiejętności praktycznych z zakresu prawa gospodarczego, marketingu, handlu międzynarodowego, finansów, zarządzania firmą.

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Duże i małe przedsiębiorstwa współpracujące z partnerami zagranicznymi, w tym głównie z krajami UE, Rosją, Ukrainą, samozatrudnienie.

Program

Europejskie studia menedżerski - plan studiow podyplomowych

Cena: 3200,-

REKRUTACJA

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast