Formularze

Aktualne formularze dotyczące badań naukowych (wnioskowanie, sprawozdawczość) dostępne są na stronie: http://www.ujk.edu.pl/webujk/2200

 

 Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zarzadzenie_Nr_27_2013

Tabele punktacji parametrycznej: Załącznik 1 do Zarządzenia_Nr_27_2013

 

Działalność naukowa:

Zarządzenie Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zarzadzenie_Nr_115_2012

Tabele punktacji parametrycznej: Załącznik do Zarzadzenia_Nr_115_2012

Plik pomocy, tutoriale

 

Szczegółowe informacje: Dział Nauki

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast