Formularze

Aktualne formularze dotyczące badań naukowych (wnioskowanie, sprawozdawczość) dostępne są na stronie: http://www.ujk.edu.pl/webujk/2200

 

 Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zarzadzenie_Nr_27_2013

Tabele punktacji parametrycznej: Załącznik 1 do Zarządzenia_Nr_27_2013

 

Działalność naukowa:

Zarządzenie Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zarzadzenie_Nr_115_2012

Tabele punktacji parametrycznej: Załącznik do Zarzadzenia_Nr_115_2012

Plik pomocy, tutoriale

 

Szczegółowe informacje: Dział Nauki