Harmonogramy działań

Harmonogramy działań w zakresie uczestnictwa w programach stażowych w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla kierunków studiów:

AdministracjaBezpieczeństwo Narodowe oraz Ekonomia

2020 – 1 >>POBIERZ<<

2020 – 2 >>POBIERZ<<

Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Logistyka

2020 >>POBIERZ<<

2019 – 1 >>POBIERZ<<

2019 – 2>>POBIERZ<<

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast