Harmonogramy działań

Harmonogram działań w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunków studiów Finanse i rachunkowość oraz Logistyka w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 2019 – 1 >>POBIERZ<<

2019 – 2>>POBIERZ<<

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast