Harmonogramy działań

Harmonogram działań w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunków studiów Finanse i rachunkowość oraz Logistyka w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 2019 – 1 >>POBIERZ<<

2019 – 2>>POBIERZ<<

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast