I Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Świecie Współczesnym

25.05.2015 r.  Na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK odbył się I Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Świecie Współczesnym.Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Piotr Marcinkowski, II miejsce – Michał Stefańczyk, III miejsce – Łukasz Wróbel. Konkurs służył zwiększeniu zainteresowania problemami współczesnego świata, a także propagowaniu wiedzy związanej z historią najnowszą, polityką, prawem i ekonomią. Organizatorzy: Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast