II etap XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

W dniu 10 stycznia 2014 roku w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się kolejny II etap (okręgowy) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”. Honorowy Patronat nad XXVII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

 

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast