Informacje o projekcie

Logo_Projekt2

CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r.
 2. Przedmiotem projektu na WPAiZ jest: MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH.

Projekt zakłada organizację 415 wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania trwających 360h/3 miesiące przy czym nie może obejmować mniej niż 20h/tydzień, w podziale na kierunki:

 1. Finanse i rachunkowość – 90 osób, (3 edycje po 30 osób, 3 rok I stopnia),
 2. Logistyka – 75 osób, (3 edycje po 25 osób, 3 rok I stopnia),
 3. Prawo – 60 osób, (2 edycje po 30 osób, 4 rok jedn.),
 4. Zarządzanie 60 osób, (3 edycje po 20 osób, 3 rok I stopnia),
 5. Ekonomia – 20 osób, (2 edycje po 10 osób, 3 rok I stopnia),
 6. Administracja – 50 osób, (2 edycje po 25 osób, 3 rok I stopnia),
 7. Bezpieczeństwo narodowe – 60 osób, (2 edycje po 30 osób, 3 rok I stopnia).

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA DO PROJEKTU z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie należy dostarczyć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.

Regulamin dotyczący projektu dostępny jest tutaj: REGULAMIN

Pliki do pobrania:

 • Dziennik stażu „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Oświadczenie stażysty – pobierz
 • Program stażu – pobierz
 • Umowa stażowa UJK – Stażysta – pobierz
 • Skierowanie stażysty na staż – pobierz
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Wniosek o zwrot kosztów ubezpieczenia „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz