INFORMACJE w sprawie LEGITYMACJI STUDENCKICH

  W związku z wdrażaniem przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach systemu Elektronicznej Legitymacji Służbowej w dniach od 18.11.2020 r. do 01.12.2020r.

nie będzie możliwości przedłużania terminu ważności legitymacji w dziekanatach.

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast