INFORMACJE w sprawie LEGITYMACJI STUDENCKICH

  W związku z wdrażaniem przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach systemu Elektronicznej Legitymacji Służbowej w dniach od 18.11.2020 r. do 01.12.2020r.

nie będzie możliwości przedłużania terminu ważności legitymacji w dziekanatach.

Czcionka
Wysoki kontrast