Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (dawny Instytut Nauk Politycznych) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest dynamiczną placówką naukowo-dydaktyczną, zatrudniającą licznych specjalistów o uznanej renomie krajowej i międzynarodowej, o bogatym doświadczeniu akademickim i praktycznym (m.in. w rządzie, w parlamencie, w dyplomacji, w mediach, w biznesie
i w samorządzie).

IPMiB UJK kształci kilkuset studentów (w tym zagranicznych) na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, politologia na studiach I i II stopnia. Promuje też doktorów nauk społecznych w dziedzinie „nauki o polityce”.

Działalność naukowa kadry Instytutu koncentruje się przede wszystkim wokół problematyki stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa, przemian instytucjonalnych w Unii Europejskiej, polityki regionalnej i społecznej, marketingu politycznego oraz cywilizacji i tożsamości europejskiej. Jesteśmy otwarci na współpracę z jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Nasi pracownicy wchodzą w skład władz międzynarodowych towarzystw naukowych, realizują staże zagraniczne oraz wyjazdy studyjne.

Instytut stanowi ważny element życia politycznego i społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Organizuje konferencje naukowe i seminaria eksperckie, a także otwarte debaty dotyczące ważnych problemów współczesności. Pracownicy IPMiB są też aktywni jako doradcy
i komentatorzy medialni.

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa funkcjonuje w strukturze Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. Dyrektorem IPMiB jest dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK, a jej zastępcami są: dr Tomasz Jarocki (do spraw ogólnych) i dr Witold Sokała (do spraw dydaktycznych).

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast