Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa prowadzi następujące kierunki studiów:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne UE;
 2. System obronny RP;
 3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:

 1. Polityka bezpieczeństwa RP;
 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

 • POLITOLOGIA studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Studia I stopnia o specjalnościach:

 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe;
 • Polityka regionalna;
 • Polityka społeczno-gospodarcza;
 • Polityka regionalna (Politologia 40plus)

 

Studia drugiego stopnia o specjalnościach:

 1.  Dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne;
 2.  Europejskie studia samorządowe;
 3.  Międzynarodowy dyskurs polityczny -tylko studia stacjonarne
 4.  Polityka bezpieczeństwa publicznego.

 

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności:

 1. Dyplomacja;
 2. Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych;
 3. Marketing międzynarodowy.

 

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast