PLANY STUDIÓW

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA I STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA II STOPIEŃ STACJONARNE –POBIERZ 

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA II STOPIEŃ NIESTACJONARNE –POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast