PLANY STUDIÓW

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA I STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA II STOPIEŃ STACJONARNE –POBIERZ 

PLAN STUDIÓW POLITOLOGIA II STOPIEŃ NIESTACJONARNE –POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STOPIEŃ STACJONARNE – POBIERZ 

PLAN STUDIÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I STOPIEŃ NIESTACJONARNE – POBIERZ 

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast