Zakład Historii i Administracji Bezpieczeństwa
Kierownik Zakładu –  prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Wojciech Saletra profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
2. Arkadiusz Adamczyk profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
3. Ireneusz Ciosek starszy wykładowca doktor
4. Radosław Kubicki adiunkt doktor

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej
 Kierownik Zakładu –  prof. zw.  dr hab. Kazimierz Kik
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Kazimierz Kik  profesor zwyczajny   prof. zw. dr hab.
 2. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 3. Andrzej Młynarski  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 4. Beata Szubtarska adiunkt  doktor hab.
 5. Magdalena Tomala adiunkt  doktor hab.
 6. Magdalena Molendowska adiunkt  doktor
 7. Agnieszka Zaremba starszy wykładowca  doktor
Pracownia Samorządu i Polityki Regionalnej w Europie
 Kierownik Pracowni – prof. UJK dr hab. Lucyna Rajca
1. Lucyna Rajca  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
2. Agata Włodkowska-Bagan  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
3.Sławomir Pastuszka adiunkt  doktor
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK  dr hab. Paweł Soroka
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Marian Kozub profesor zwyczajny prof. zw. dr hab.
2. Paweł Soroka profesor nadzwyczajny prof. UJK dr hab.
3. Elżbieta Trafiałek profesor  prof. dr hab.
4. Tomasz Gajewski adiunkt doktor
 5. Katarzyna Gruszko adiunkt doktor
 6. Tomasz Jarocki adiunkt doktor
 7. Adrian Mitręga adiunkt doktor
 8. Anna Zagórska adiunkt doktor
Zakład Teorii Polityki i Komunikacji Społecznej
 Kierownik Zakładu –  prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Agnieszka Kasińska-Metryka profesor zwyczajny  prof. zw. dr hab.
 2. Irena Fudali profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
 3. Adam Jarubas adiunkt doktor
 3. Janina Kowalik adiunkt  doktor
4. Julia Semena adiunkt  doktor
 5. Bartłomiej Zapała adiunkt  doktor
 6.Mariusz Matla wykładowca magister

 

Zakład Cywilizacji Europejskiej
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Wojciech Kaute
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Wojciech Kaute profesor zwyczajny  prof. zw. dr hab.
2. Iwona Wrońska profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
3. Ryszard Stefański profesor nadzwyczajny  prof. UJK dr hab.
4. Adam Zamojski profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
5. Rafał Dudała5 adiunkt doktor
6. Aleksandra Kuszta  adiunkt doktor
Pracownia Badań nad Migracjami w Europie
 Kierownik Pracowni –  prof. UJK  dr hab.  Artur Życki
1. prof. UJK  dr hab.  Artur Życki prof. UJK  dr hab.
2. dr Witold Sokała adiunkt  doktor
3. Violetta Gul-Rechlewicz adiunkt doktor
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast