Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji prowadzi następujące kierunki studiów:

 • ADMINISTRACJA studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Administracja prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych;
 2. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego.

oraz 2-letnie studia drugiego stopnia o specjalnościach:

 1. Administracja bezpieczeństwa;
 2. Procedury w administracji.

 

 • EKONOMIA studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Ekonomia prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Ekonomika finansów i bankowości;
 2. Finanse Publiczne i Skarbowość;
 3. Ekonomia przedsiębiorstwa;
 4. Ekonomia rynku globalnego;
 5. Analityk rynku i biznes controling.

oraz 2-letnie studia drugiego stopnia o specjalnościach:

 1. Ekonomika zasobów ludzkich;
 2. Ekonomika przemysłu i usług;
 3. Gospodarka lokalna i finanse samorządowe;
 4. Biznes międzynarodowy;
 5. Doradztwo podatkowe.

 

 • PRAWO studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Prawo prowadzone są studia magisterskie  o specjalnościach:

 1. Prawo europejskie i międzynarodowe
 2. Specjalizacja sądowa

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast