STRUKTURA INSTYTUTU PRAWA, EKONOMII I ADMINISTRACJI

(STAN NA 7 III 2019 R.)

 Zakład Mikroekonomii pok. 17, pok. 4
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Mieczysław Poborski
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Mieczysław Poborski  profesor nadzwyczajny dr hab.
 2. Edyta Łyżwa  adiunkt  doktor
 3. Katarzyna Chojnacka  adiunkt  doktor
 4. Ewa Kraska  asystent  doktor

 

 Zakład Makroekonomii i Finansów pok. 127
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Marek Leszczyński  profesor nadzwyczajny  dr hab.
2. Anna Dybała  adiunkt  doktor
3. Małgorzata Garstka  adiunkt  doktor
4. Ljubov T. Shevchuk profesor nadzwyczajny  dr hab.
5. Monika Siwek asystent doktor
6. Łukasz Antos asystent magister

 

 Zakład Statystyki i Ekonometrii pok. 121
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Jarosław Jelejko
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Jarosław Jelejko  profesor zwyczajny  prof. dr hab.
 2. Kinga Stęplewska  adiunkt  doktor
 3. Monika Stachowicz  adiunkt  doktor
 4. Beata Stachurska  wykładowca  magister

 

 Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji pok. 2/19 CPiB
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Andrzej Pawlik  profesor nadzwyczajny  dr hab.
 2. Paweł Dziekański  adiunkt  doktor
 3. Agata Szydlik – Leszczyńska  adiunkt  doktor
4. Wojciech Pietrowski adiunkt  doktor
5. Magdalena Piłat-Borcuch adiunkt doktor
6. Marcin Walczak asystent magister

 

 Zakład Samorządu Terytorialnego pok. 2/22 CPiB

Kierownik Zakładu – Prof. UJK dr hab. Piotr Bury

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Piotr Bury  profesor nadzwyczajny  dr hab.
 2. Joanna Rogalska  adiunkt  doktor
 3. Kamila Piasecka  adiunkt  doktor
 4. Olga Braziewicz – Kumor  adiunkt  doktor

 

 Zakład Historii Myśli Społeczno- Gospodarczej pok. 126
 Kierownik Zakładu – Prof. dr hab. Jerzy Szczepański
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Jerzy Szczepański  profesor zwyczajny  prof. dr hab.
 2.Elżbieta Słabińska  adiunkt  dr hab.
 3. Ana Kaminska  adiunkt  doktor
 4.Beata Rogowska  asystent  doktor

 

 Zakład Ekonomii Międzynarodowej pok. 2/20 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Piotr Misztal

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Piotr Misztal  profesor nadzwyczajny  dr hab.
 2. Nadiya Mikula  profesor nadzwyczajny  dr hab.
 3. Renata Jedlińska  adiunkt  doktor
 4. Andrzej Kowalczyk  wykładowca  magister
5. Dorota Słowik adiunkt doktor
6. Artur Borcuch adiunkt doktor
7. Marcin Banaszek asystent magister

 

  Zakład Prawa Karnego Skarbowegbo pok. 2/21 CPiB
 Kierownik Zakładu  – prof. UJK dr hab. Grzegorz Skowronek
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Grzegorz Skowronek  profesor nadzwyczajny  dr hab.
 2. Grzegorz Gozdór  adiunkt  doktor 
 3. Agata Gumieniak  starszy wykładowca  doktor
 4. Radosław Rycielski  adiunkt  doktor

 

 Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

pok. 2/17 CPiB

 Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Jerzy Jaskiernia  profesor zwyczajny  prof. dr hab.
2. Vasyl Andrijiv  profesor nadzwyczajny  dr hab. 
3. Kamil Spryszak  adiunkt  doktor
4.Monika Bator-Bryła  adiunkt  doktor
5. Stanisław Paruch  adiunkt  doktor

 

 Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji pok. 104
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Piotr Ruczkowski profesor nadzwyczajny  dr hab. 
2. Andrzej Adamczyk profesor nadzwyczajny  dr hab.
3. Anna Szyszka adiunkt  doktor
4. Jan Dytko adiunkt  doktor

 

Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego  pok. 122
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Leszek Bielecki profesor nadzwyczajny  dr hab.
 2. Marek Żukowski profesor nadzwyczajny  dr hab.
 3. Agnieszka Żywicka profesor nadzwyczajny  dr hab.
 4. Bartosz Żmuda asystent  magister

 

 Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki pok. 2/18 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Leszek Wieczorek profesor nadzwyczajny  dr hab.
2. Katarzyna Kita-Wałęka  adiunkt  doktor
3. Tomasz Moll  adiunkt  doktor
4. Ryszard Mochocki  adiunkt  doktor
5. Patryk Zieliński  asystent  magister

 

Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa pok. 2/17 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Jarosław Reszczyński

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Jarosław Reszczyński  profesor nadzwyczajny dr hab.
 2. Łukasz Pikuła  adiunkt  doktor
 3. Krzysztof Sielski  adiunkt  doktor
 4. Hubert Kaczmarczyk  adiunkt  doktor
Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy pok. 2/18 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Janusz Gajda

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Janusz Gajda profesor nadzwyczajny  dr hab.
2. Piotr Osowy profesor nadzwyczajny  dr hab.
3. Joanna Derlatka adiunkt  doktor
4. Paulina Matyjas-Łysakowska adiunkt  doktor
5. Monika Adamczyk  asystent  doktor
6. Ewa Gawłowska-Stępień  adiunkt  doktor
Zakład Polityki Gospodarczej i Systemów Bankowych pok. 2/21 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Ireneusz Kraś

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Ireneusz Kraś  profesor nadzwyczajny dr hab.
 2. Dariusz Kowalski  adiunkt doktor
3. Robert Frey adiunkt doktor
4. Anna Kanarek-Równicka  adiunkt doktor
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast